ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


El. parduotuvėje https://www.diansa.lt Pirkėjo Asmens duomenis tvarko įmonė UAB “Diansa”.
Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir BDAR - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 reikalavimų.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra viešos ir jas lengva surasti el. parduotuvėje https://www.diansa.lt.
Pirkėjas prieš sudarydamas prekių pirkimo sutartį su Pardavėju, pažymi varnelę, kad perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymo tvarka nustatyta šiose Taisyklėse.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Pirkėjas el. parduotuvėje https://www.diansa.lt pirkti prekes turi teisę dviem būdais:
1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, kad sukurti asmeninę Pirkėjo paskyrą;
1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, pirkti kaip svečias (šis būdas gali būti ne visuomet aktyvuotas).
2. Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo el. parduotuvės informaciniuose laukuose, turi nurodyti savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie asmeniniai duomenys yra būtini prekių užsakymo tinkamam įforminimui ir įvykdymui.
3. Pirkėjas, užsakydamas prekes ir patvirtindamas el. parduotuvės Taisykles, leidžia, jog 2. punkte nurodyti jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.diansa.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
4. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini prekių užsakymui suderinti ir įvykdyti. Pirkėjas gali sutikti gauti Pardavėjo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, informaciją apie išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas bei naujienlaiškius.
5. Pirkėjas sutinka, kad jo Asmeniniai duomenys būtų perduoti siuntų gabenimo įmonėms, kurios vykdo Pirkėjo prekių pristatymą ir valstybinėms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
6. Pirkėjas sutinka, prekių atsiėmimo / pristatymo metu, Pardavėjo ir siuntų gabenimo įmonės darbuotojų prašymu, pateikti savo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie Pirkėjo duomenys bus naudojami tik tinkamam Asmens tapatybės vizualiniam identifikavimui.
7. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi prisijungti prie savo paskyros "Mano paskyra" ir nuimti varnelę apie sutikimą dėl naujienlaikškių prenumeratos.
8. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš 2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso, išsiųsdamas pranešimą adresu https://www.diansa.lt.
9. Pirkėjas turi teisę Pardavėjo prašyti raštiškai paaiškinti, kaip ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi.
10. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir privalo laiku pakeisti ir papildyti savo Asmens duomenis.
11. Pirkėjas, susipažinęs su Privatumo politika ir „slapukų“ naudojimu, sutinka, kad jo kompiuteryje (el. įrenginyje) būtų įrašoma ši laikina informacija. Pirkėjas žino, kad Pardavėjas naudoja „slapukus” ir turi galimybę peržiūrėti, kokius „slapukus“ Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti, blokuoti dalį ar visus įrašytus „slapukus“. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (el. įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros el. parduotuvės https://www.diansa.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją el. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Norėdami daugiau sužinoti apie „slapukus“ ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org.
12. Pirkėjas, bet kokiu atveju, prieš naudojantis el. parduotuvės https://www.diansa.lt paslaugomis, turi užtikrinti savo naudojamo interneto ryšio bei elektroninės įrangos saugumą sertifikuota programine apsauga nuo kenkėjiškų programų. Taip pat savo elektroninėje įrangoje turi būti aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės, užtikrinančios Jūsų pačių Asmens duomenų apsaugą, saugų ryšį apmokant už prekes bei konfidencialumą.
13. Pirkėjas turi teisę nutraukti, Pardavėjui patikėtų, Asmens duomenų tvarkymą - “būti užmirštas”. Tam tikslui, el. parduotuvėje, reikia prisijungti prie savo Pirkėjo paskyros ir ją panaikinti.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:

14. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.diansa.lt  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
15. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, apmokėjimo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu, susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
16. Pardavėjas garantuoja, kad jo tvarkomi Asmens duomenys yra saugomi tik ES teritorijoje esančiuose saugiuose serveriuose.
17. Pardavėjas siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės el. parduotuvės https://www.diansa.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (el. įrenginyje) įrašo trumpalaikę informaciją – “slapukus”. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio el. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui.
18. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ir saugo tokiais terminais:
18.1. Pirkėjo paskyra ir jos valdymas galioja – kol Pirkėjas nepanaikina savo paskyros. Pirkėjo pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su Privatumo politika, Pardavėjo įmonė gali saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Pardavėjo interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).
18.2. Duomenys apie Pirkėjo veiksmus el. parduotuvėje ir pirkimus – saugomi 5 kalendorinius metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo dienos. Tačiau duomenys apie Pirkėjo pirkimus, susiję su mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimu, Pardavėjo buhalterijoje bus saugomi 10 metų.
18.3. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros, informacijos teikimas apie išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas bei naujienlaiškių siuntimas - kol galioja Pirkėjo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienlaiškius. Pirkėjo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums ateityje pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
19. Pardavėjas siekia apsaugoti Pirkėjo asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tam tikslui Pardavėjo įmonė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis. Pardavėjo įmonės vykdomas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

PARDAVĖJO ĮMONĖS KONTAKTINIAI DUOMENYS

20. Jeigu norite daugiau sužinoti apie Pardavėjo taikomą asmens duomenų apsaugos politiką, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus el. paštu info@diansa.lt.
21. Ši aktuali Privatumo politika galioja nuo 2021 m. kovo 01 d. Kas 2 metai atnaujinta Privatumo politika bus nedelsiant paskelbta šioje el. parduotuvėje.

Norėdami toliau naršyti šioje svetainėje Jūs sutinkate su Privatumo politika ir sąlygomis: Sužinokite daugiau