I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „ UAB "Diansa" “ (juridinio asmens kodas 305618459, buveinės adresas Tulpių g. 11-1, Panevėžys) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje diansa.lt (toliau Parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

1.3. Taisyklėse nurodomos "prekės" (toliau - Prekės) apima ir paslaugas, jeigu Parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos. Prekės – visa tai, kuo prekiaujama Parduotuvėje. Prekių savininkas ir Pardavėjas yra Parduotuvę administruojanti įmonė UAB "Diansa".

1.4. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su paslaugų Taisyklėmis ir joms pritaria, kai pažymi varnele aktyvų langą „Aš sutinku su Prekių- pikimo- pardavimo taisyklėmis “, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.

1.5. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Parduotuvės Taisyklių daliai, jis negali pateikti užsakymo.

1.6. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje diansa.lt Pirkėjai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškį (informacinį pranešimą).

1.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

1.8. Diansa.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai Pirkėjo nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, tinkamai nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmisprieš įsigydamas Prekes, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas patvirtina, kad Diansa.lt e-parduotuvėje paslaugų teikimo Taisyklės yra viešai prieinamos ir nepaslėptos.

1.9. Pirkti prekes interneto parduotuvėje diansa.lt turi teisę išimtinai tik:

1.9.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.9.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.9.3. juridiniai asmenys.

1.9.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.8 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje diansa.lt.

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.

2.2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir BDAR - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 reikalavimų.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2.5. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra viešos ir jas lengva surasti el. parduotuvėje Diansa.lt

2.6. Pirkėjas prieš sudarydamas Prekių pirkimo sutartį su Pardavėju, pažymi varnelę, kad perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymo tvarka nustatyta šiose Taisyklėse.

III. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas el. parduotuvėje https://www.diansa.lt pirkti prekes turi teisę dviem būdais:

3.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, kad sukurti asmeninę Pirkėjo paskyrą;

3.1.2.nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, pirkti kaip svečias.

3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo el. parduotuvės informaciniuose laukuose, turi nurodyti savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie asmeniniai duomenys yra būtini prekių užsakymo tinkamam įforminimui ir įvykdymui.

3.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes ir patvirtindamas el. parduotuvės Taisykles, leidžia, jog 3.2 punkte nurodyti jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.diansa.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Pirkėjas sutinka, prekių atsiėmimo / pristatymo metu, Pardavėjo ir siuntų gabenimo įmonės darbuotojų prašymu, pateikti savo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie Pirkėjo duomenys bus naudojami tik tinkamam Asmens tapatybės vizualiniam identifikavimui.

3.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi prisijungti prie savo paskyros "Mano paskyra" ir nuimti varnelę apie sutikimą dėl naujienlaikškių prenumeratos.

3.6.Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš 3.1.3. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso, išsiųsdamas pranešimą Pardavėjui jo tinklapyje https://www.diansa.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis.

3.7. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.8. Pirkėjas, susipažinęs su Privatumo politika ir „slapukų“ naudojimu, sutinka, kad jo kompiuteryje (el. įrenginyje) būtų įrašoma ši laikina informacija. Pirkėjas žino, kad Pardavėjas naudoja „slapukus” ir turi galimybę peržiūrėti, kokius „slapukus“ Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti, blokuoti dalį ar visus įrašytus „slapukus“. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (el. įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros el. parduotuvės https://www.diansa.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją el. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Norėdami daugiau sužinoti apie „slapukus“ ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org.

3.9. Pirkėjas, bet kokiu atveju, prieš naudojantis el. parduotuvės https://www.diansa.lt paslaugomis, turi užtikrinti savo naudojamo interneto ryšio bei elektroninės įrangos saugumą sertifikuota programine apsauga nuo kenkėjiškų programų. Taip pat savo elektroninėje įrangoje turi būti aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės, užtikrinančios Jūsų pačių Asmens duomenų apsaugą, saugų ryšį apmokant už prekes bei konfidencialumą.

3.10. Pirkėjas turi teisę nutraukti, Pardavėjui patikėtų, Asmens duomenų tvarkymą - “būti užmirštas”. Tam tikslui, el. parduotuvėje, reikia prisijungti prie savo Pirkėjo paskyros ir ją panaikinti.

3.11. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

3.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

IV Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.diansa.lt Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.2. Pardavėjas siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės el. parduotuvės https://www.diansa.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (el. įrenginyje) įrašo trumpalaikę informaciją – “slapukus”. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio el. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui.

4.3. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ir saugo tokiais terminais:

4.3.1. Pirkėjo paskyra ir jos valdymas galioja – kol Pirkėjas nepanaikina savo paskyros. Pirkėjo pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su Privatumo politika, Pardavėjo įmonė gali saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Pardavėjo interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).

4.3.2. Duomenys apie Pirkėjo veiksmus el. parduotuvėje ir pirkimus – saugomi 5 kalendorinius metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo dienos .Tačiau duomenys apie Pirkėjo pirkimus, susiję su mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimu, Pardavėjo buhalterijoje bus saugomi 10 metų.

4.3.3. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros, informacijos teikimas apie išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas bei naujienlaiškių siuntimas - kol galioja Pirkėjo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienlaiškius. Pirkėjo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį, Pardavėjas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums ateityje pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

4.3.4. Pardavėjas siekia apsaugoti Pirkėjo asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tam tikslui Pardavėjo įmonė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis. Pardavėjo įmonės vykdomas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

V. Pirkimo tvarka

5.1. Pirkėjas, apsilankęs Pardavėjo Parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias Prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis. Į krepšelį galima pridėti / išimti kiek norite Prekių, jos lieka krepšelio atmintyje.

5.2. Suformavus Prekių krepšelį, Klientas suveda Asmeninius duomenis ir papildomą informaciją, būtiną Prekėms pristatyti. Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę koreguoti Prekių krepšelį ir Asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui.

5.3. Toliau Pirkėjas pasirenka vieną iš pristatymo būdų: pristatymą per UAB "Diansa" ar atsiėmimą iš UAB "Diansa" veiklos vykdymo vietos. Pasirinkęs Prekių pristatymą per UAB "Diansa", Pirkėjas kartu patvirtina, jog su UAB "Diansa" suderintu laiku, jis sutinka būti nurodytu adresu.

5.4. Pirkėjas pats pasirenka vieną iš galimų apmokėjimo už Prekes būdų: Bankiniu pavedimu, mokėjimo kortelę, pirkimu išsimokėtinai ar atsiskaitymą pristatymo metu - paslauga COD (Cash On Delivery).

5.5. Pirkėjas, prieš užsakymo pateikimą ir apmokėjimą, turi patvirtinti, kad yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis.

5.6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Diansa.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Diansa.lt Tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Diansa.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Diansa.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD).

5.7.Klientui pateikus užsakymą, Diansa.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

5.8. Diansa.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD), Klientui išsiunčiamas pranešimas asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Diansa.lt vykdymo pradžios momentu.

5.9.Kliento pateiktas užsakymas saugomas Diansa.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių asmens duomenų saugojimo termino.

5.10. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės paslaugų Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

5.11.Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

VI. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

6.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės el. parduotuvėje. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir ne visos savybės gali būti paminėtos. Originale galimi atspalvių, užrašų, įpakavimo, matmenų, funkcijų ir kitų savybių neesminiai skirtumai. Prašome visada vadovautis gamintojo pakuotėje esančia informacija, nurodytais prekių parametrais ir savybėmis.

6.2. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

6.3. Kainos el. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM. Vykdomos pardavimo skatinimo akcijos ar prekių kainos elektroninėje Diansa.lt parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis mūsų įmonės prekybos vietose ar tuo metu su jose vykdomomis akcijomis.

6.4. Diansa.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Diansa.lt, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Diansa.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jeigu Diansa.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Klientas turi teisę grąžinti netinkamą prekę Pardavėjui (Prekių grąžinimas).

6.5. Diansa.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.5.1. Diansa.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus. Visoms prekėms yra suteikiama garantija pagal LR įstatymus. Prekių gamintojai kai kurioms prekėms ar jų dalims suteikia išskirtines garantijas. Tokiu atveju už garantijos palaikymą atsakingas pats gamintojas - pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai.

6.5.2. Diansa.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytų prekių kiekį. Diansa.lt neatsako tais atvejais, kai Klientas neteisingai nurodė prekės duomenis užsakyme, pateiktame Diansa.lt.

6.5.3. Diansa.lt visais atvejais pateikia Klientui prekes, atitinkančias Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras prekės rinkinys, Diansa.lt įsipareigoja pateikti visus į rinkinį įeinančius daiktus ir jų priedus.

6.5.5. Prekės pristatomos saugiai supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės Klientą pasiektų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

VII.Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes Diansa.lt Parduotuvėje nurodytų saugių apmokėjimo būdų:

7.1.1. Mokėjimu per Kevin.eu mokėjimų sistemą – tai saugus tiesioginis atsiskaitymas prisijungus prie Jūsų banko elektroninės bankininkystės sąskaitos.

7.1.2. SB Lizingas arba Moki Lizingas mokėjimo platformoje.

7.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Diansa.lt gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD).

7.3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes prekės pristatymo metu COD, užsakytos prekės klientui gali būti išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

VIII. Prekių grąžinimo ir keitimo bendros sąlygos

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve diansa.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.

8.2. 8.1. punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktu.

8.3. 8.1. punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, išpakuota, nepamestos prie Prekių esamos etiketės,kurios reikalingos garantiniam laikotarpiui arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama (išskyrus garantinį naudojimą).

8.4.  Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

8.5. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

8.6. Už grąžinamos prekės saugų supakavimą yra atsakingas pirkėjas. Prekės vien tik originalioje pakuotėje siųsti atgal negalima - būtina ją dar supakuoti į kitą saugią pakuotę / dėžę, kad apsaugoti originalią pakuotę nuo pažeidimų. Grąžinama prekė turi būti gamintojo pakuotėje ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo). Grąžindamas prekes, visai atvejais Klientas privalo pridėti diansa.lt prekių įsigijimo dokumentus ar jų kopijas.

8.7. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui raštu susisiekus su el. parduotuvės administratoriumi ir užpildžius formą, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

8.8. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti diansa.lt susidariusį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą diansa.lt banko sąskaitą.

8.9. Tais atvejais, kai diansa.lt neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui grąžinama sumokėta suma.

8.10. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių VI dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos už prekių grąžinimą, Klientui negrąžinamos. Klientas visada pats gali pasirinkti prekės grąžinimo būdą: UAB "Diansa" ar atvežti į pardavėjo įmonę.

8.11. Pirkėjas turi galimybę užsisakyti iš Pardevėjo Prekes ne su parduodamos Prekės stardantinais audiniais, t.y. pasirinkti kitą nei Pardevėjas parduodą Prekės gaminio medžiagą ir pan., tačiau Pardavėjas informuoja Pirkėja, kad tokia Prekė jei ji atitinka kokybės reikalavimus pradavėjui negali būti grąžinama.

IX. Prekių pristatymas

9.1 Diansa.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 7-14 darbo dienas nuo tada, kai mes gauname pranešimą iš banko, kad atlikote apmokėjimą (išskyrus užsakymus, kai pasirenkamas apmokėjimas pristačius prekę). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Diansa.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių (gamtos stichijų, karantino režimo, komendanto valandos, šventinių nedarbo dienų laikotarpio ir ženklaus siuntų srauto išaugimo). Tokiu atveju, Diansa.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti naujus prekių pristatymo terminus.

9.2. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamos spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Diansa.lt.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti visas su Prekės pristaymu būtinas išlaidas.

9.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

XI. Kitos nuostatos

10.1 Visi pranešimai Diansa.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@diansa.lt išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

10.2 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Diansa.lt vyksta valstybine kalba.

10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.7. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Norėdami toliau naršyti šioje svetainėje Jūs sutinkate su Privatumo politika ir sąlygomis: Sužinokite daugiau